1. košice -> zelený dvor

8,8km

193m

72 m

upozornenie!! Prebieha sa cez železničné priecestie, na ktorom je potrebné rešpektovať signalizačné zariadenie!

štart

Košice, Námestie  Maratónca mieru 2, pred budovou KSK

cieľ

Zelený dvor, parkovisko

Dĺžka: 8,8km

Stúpanie: 193m

Klesanie: 72m

Povrch: 20% asfalt, 50% štrková cesta, 30% lesná cesta

Štartujeme pred budovou Košického samosprávneho kraja, odkiaľ po pár metroch bočíme smerom na Jumbo centrum. Prechádzame cez priechod a držíme sa napravo od umelého kanála. 

Po 2 km prechádzame cez most ponad Hornád a v zápätí zbiehame dole schodmi podpod most. Ďalej bežíme po pravej strane rieky Hornád, kde po hrádzi pribiehame na 3,6 km ku železničnému priecestiu. Je potrebné rešpektovať výstražné závory signalizujúce prichádzajúci vlak. Nedodržanie tohto pokynu sa trestá diskvalifikáciou celého tímu.

Po prechode cez železničnú trať sa pokračuje dedinou hore až na sídlisko Ťahanovce. Na 5 km odbáčame na panelovú cestu, z ktorej na 6 km zabočíme doľava na krátky chodníček, ktorý nás vyvedie na ďalšiu panelovku. Bežíme popri lese až ku asfaltke, ktorá nás vyvedie na najvyšší bod prvého úseku. Zbiehame po panelovke až ku chatkám. Potom bežíme už len rovno, smerom na krematórium, pri ktorom odbočíme doprava na Zelený dvor. Držíme sa na ľavej strane, najprv na ceste a potom na chodníku. Po prebehnutí cez most nás na pravej strane čaká parkovisko pri kolibe Zelený dvor, kde je aj CIEĽ prvého úseku.

 

Odporúčame parkovať za Východoslovenským múzeom v Košiciach, cca 100 m od štartu.

GPS: 48°43’37.8″N 21°15’10.1″E

Presun na najbližšiu odovzdávku /Zelený dvor/ cez výpadovku na Prešov.

Odhadovaný čas presunu 15 min.

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)